Grow More With Less
Grow More With Less
Grow More With Less
Grow More With Less
Grow More With Less

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ IRO-02

Ακροφυσιο Πλαστικο Μεγαλης Ακτινας Iro-02
nozzle-03-02.jpgnozzle-03-02.jpg
nozzle-03-02.jpg
nozzle-04-03.jpg
Περιγραφή
Κωδικός Περιγραφή Χαρακτηριστικά
  Ακροφυσιο Πλαστικο Μεγαλης Ακτινας IRO-02 6,2mm Για Εκτοξευτηρες IRO-36-66-35-60-46-70
  Ακροφυσιο Πλαστικο Μεγαλης Ακτινας IRO-02 5,5mm Για Εκτοξευτηρες IRO-36-66-35-60-46-70
  Ακροφυσιο Πλαστικο Μεγαλης Ακτινας IRO-02 5,2mm Για Εκτοξευτηρες IRO-36-66-35-60-46-70
  Ακροφυσιο Πλαστικο Μεγαλης Ακτινας IRO-02 4,8mm Για Εκτοξευτηρες IRO-36-66-35-60-46-70
  Ακροφυσιο Πλαστικο Μεγαλης Ακτινας IRO-02 4,4mm Για Εκτοξευτηρες IRO-36-66-35-60-46-70
  Ακροφυσιο Πλαστικο Μεγαλης Ακτινας IRO-02 4,0mm Για Εκτοξευτηρες IRO-36-66-35-60-46-70
  Ακροφυσιο Πλαστικο Μεγαλης Ακτινας IRO-02 3,6mm Για Εκτοξευτηρες IRO-36-66-35-60-46-70
  Ακροφυσιο Πλαστικο Μεγαλης Ακτινας IRO-02 3,1mm Για Εκτοξευτηρες IRO-36-66-35-60-46-70
Units in box: 50

Προϊόντα

Σύνδεση Μελών

Κατάλογος