Grow More With Less
Grow More With Less
Grow More With Less
Grow More With Less
Grow More With Less

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΚΕΤΑΛΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΦΙΣ

Πολλαπλή κεφαλή ακετάλης τετραπλή 1"ΧΦ20 Κ, Πολλαπλή κεφαλή ακετάλης τετραπλή 1"ΧΦ20 Χ, Πολλαπλή κεφαλή ακετάλης τριπλή 1"ΧΦ20, Πολλαπλή κεφαλή ακετάλης εξαπλή 1"ΧΦ20, Πολλαπλή κεφαλή ακετάλης διπλή 1"ΧΦ20,
_________________4be29251d8c91.jpg_________________4be29251d8c91.jpg
Περιγραφή
  • Πολλαπλή κεφαλή ακετάλης τετραπλή 1"ΧΦ20 Κ.
  • Πολλαπλή κεφαλή ακετάλης τετραπλή 1"ΧΦ20 Χ.
  • Πολλαπλή κεφαλή ακετάλης τριπλή 1"ΧΦ20.
  • Πολλαπλή κεφαλή ακετάλης εξαπλή 1"ΧΦ20.
  • Πολλαπλή κεφαλή ακετάλης διπλή 1"ΧΦ20.
ΚωδικόςΠεριγραφήΣυσκ. μικρήΣυσκ. μεγάλη


ΔΙΠΛΗ 1" x Φ2050850 C


ΤΡΙΠΛΗ 1'' x Φ2050600 C


ΤΕΤΡΑΠΛΗ 1'' x Φ20 (K)50450 C


ΤΕΤΡΑΠΛΗ 1'' x Φ20 (Χ)50400 C


ΕΞΑΠΛΗ 1'' x Φ2050300 C
Units in box: 50

Προϊόντα

Σύνδεση Μελών

Κατάλογος