Grow More With Less
Grow More With Less
Grow More With Less
Grow More With Less
Grow More With Less

ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΣΙΤΑΣ

Φίλτρο υδροκυκλωνικό με χαρακτηριστικά: από 2" εώς 4", Η σύνδεση με το δίκτυο γίνεται με μούφα ή φλάντζα
5-41-ydrokikloniko_filtro.jpg5-41-ydrokikloniko_filtro.jpg
Περιγραφή
  • Φίλτρο υδροκυκλωνικό με χαρακτηριστικά: από 2" εώς 4".
  • Η σύνδεση με το δίκτυο γίνεται με μούφα ή φλάντζα.
Code / κωδικόςSpesifications/ΧαρακτηριστικάPacking / Συσκευασία
Προϊόν/ productΠαροχή/ Disscharge

φίλτροσίτας υδροκυκλωνικό μεταλικό 2” /screen filter senrifugal metallic 2”15-25m3/h1

φίλτροσίτας υδροκυκλωνικό μεταλικό 2 1/2” /screen filter senrifugal metallic2 1/2”35-40m3/h

φίλτροσίτας υδροκυκλωνικό μεταλικό 3” /screen filter senrifugal metallic 3”50-65m3/h

φίλτροσίτας υδροκυκλωνικό μεταλικό 4” /screen filter senrifugal metallic 4”70-80m3/h
Units in box: 1

Προϊόντα

Σύνδεση Μελών

Κατάλογος