Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

Το όραμά μας
Ένας θεσμός που δε θα περιορίζεται μόνο στη χώρα μας, αλλά θα κατέχει ηγετική θέση στο διεθνή χώρο με την κάθε επιστημονική υπηρεσία που προσφέρουμε, αλλά και την ποιότητα των προϊόντων μας.

Η αποστολή μας
Ορθολογική χρήση των πηγών και των πρώτων υλών, μείωση των απωλειών, αύξηση της αποτελεσματικότητας, μείωση του κόστους παραγωγής. Παροχή ποιοτικών προϊόντων στους πελάτες μας κατευθυνόμενη από αρχές, οργανωμένη και συστηματική εργασία, λαμβάνοντας υπόψη την ικανοποίηση του πελάτη.

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Μικρο-οργανισμοί Ωφέλιμα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Μικρο-οργανισμοί Ωφέλιμα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Μικρο οργανισμοί

Μικρο οργανισμοί Η χρήση των μικροοργανισμών μαζί με τα λιπάσματα θα μπορούσαν να μειώσουν τη χρήση των χημικών λιπασμάτων σε μεγάλο βαθμό έως και 50 % καθώς αυτά συμπληρώνουν στο έδαφος τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.