Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές ειδικών προϊόντων θρέψης και λιπασμάτων διαφόρων καλλιεργειών στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων αλλά και στην εισαγωγή ειδικών εξαρτημάτων άρδευσης. Η θρέψη και το πότισμα είναι οι δυο βασικότεροι συντελεστές στην σύνχρονη γεωργική παραγωγή, και αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για μια πετυχημένη καλλιέργεια.

AZOTO 30 (Άζωτο)

Άζωτο
Περιγραφή

Λίπασμα ΕΚ

Σύνθεση:
Ολικό Άζωτο (Ν).............................................. 30%
Νιτρικό άζωτο................................................. 7,5%
Αμμωνιακό άζωτο........................................... 7,5%
Ουρικό άζωτο.................................................. 15%

Φυσικές και χημικές ιδιότητες:
pH 1:100 ............................................................. 7,0
Πυκνότητα (g/cm3) .......................................... 1,3

Χαρακτηριστικά:
Το Azoto 30 είναι ένα υγρό λίπασμα το οποίο περιέχει άζωτο σε νιτρική, αμμωνιακή και ουρική μορφή κατάλληλο για υδρολίπανση σε όλες τις θαμνώδης και δενδρώδης καλλιέργειες, οι οποίες απαιτούν μεγάλες ποσότητες αζώτου. Η ισορροπημένη παρουσία των τριών μορφών αζώτου εγγυάται μια σταδιακή και μακροχρόνια δράση του αζώτου.
Το άζωτο είναι στην πραγματικότητα η θεμελιώδες στοιχείο που στηρίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και την φωτοσύνθεση της χλωροφύλλης. Η μεγαλύτερη απορρόφηση αζώτου από το φυτό λαμβάνει χώρα κατά την περίοδο της βλαστικής ανάπτυξης.

Καλλιέργειες ΟδηγιέςΧρήσης Δοσολογία
Δενδρώδεις καλλιέργειες 2-3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου 5,0-7,0 L/στρ
Κηπευτικές καλλιέργειες 2-3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου 2,5-3,0 L/στρ
Φυτά μεγάλης καλλιέργειας 3-4 εφαρμογές κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου 2,5-4,0 L/στρ

fert

Technical Sheet
msds

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί σωστά λιπάσματα, ειδικά βοήθηματα και προϊόντα θρέψης και προπάντων σωστή άρδευση

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Εξαρτήματα Άρδευσης

Ποιότητα αρδευτικών εξαρτημάτων για ένα τέλειο πότισμα, χωρίς σπατάλη πολύτιμου νερού